رمان خدمتکار جذاب من پارت ۲۵

جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید

جفتمون بدجوری داغ کرده بودیم.
الان دیگع بهم محرم بودیم ومیتونستیم هرکاری انجام بدیم.
به سمت لباش حمله ور شدم و به بازیشون گرفتم.

بدنش داشت میلرزید. کم کم پایین رفتم و چشمم که به اندام زنانه ش افتاد….
وای باورم نمیشد.
+ چرا ماتت برده یاسین؟
– ها؟ هیچی….

+ پس بدو انجام بده…
دوباره به سمتش حمله کردم و شروع کردم به بوسیدنش.
+ اینا بسهههههه. بروسر اصل کاریش.

چشمی گفتم و…..

**

آروم چشمامو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم.
خبری از پریا نبود.
لباسامو پوشیدم و سمت حال رفتم:
– پریا… پریااا…

+ پریا تو حمومه پسرم.
به سمت اقاجون برگشتم…
خودموجمع و جور کردم و سلام کردم:
+ سلام صب بخیرپسرم.

با فکر بع دیشب لبخندی روی لبم نشست.

گوشی اقاجون که زنگ خورد سکوت کردم.
+ بله؟
-. . . .
+کجا ؟
-. . . .
+باشه.

گوشیو کنار میز گذاشت و با کلافگی دستی روی سرش کشید.
– چیشده آقاجون.
+ اونا بودن.
– خب چی گفتن؟

گفتن برای حساب کتاب برم سر قرار.
– کجا؟
+ یه کافه دارن خودشون تو تجریش.
– نگران نباشین باهم میریم. ساعت چند؟
+۴ بعدظهر.

– مشکلی نیست نگران نباشین.
+ نگران پریام.
– پریا دختر قوییه.
+ میشه بهش چیزی نگی ؟ این چند روز خیلی سختی کشیده. اگه میشه خودمون دوتایی بریم و برگردیم.

– باشه هرچی شما میگین اما پیچوندن پریا کار آسونی نیس.
+ مگ بهش نگفتی بیام تو بنگاه کار کنم؟ بگو میخوای بنگاهو نشونم بدی.

چشمی گفتم و منتظر نشستم تا پریا از حموم بیرون بیاد.

بعد از چند دقیقه با صدای پریا از جام بلند شدم.
سمت حموم رفتم تا ببینم چی میگه.
+چیشده عشقم.
– اگ شیطنت نمیکنی باز حولمو یادم رفته. برام بیارش.

خندیدم و سمت اتاق رفتم.
حولشو برداشتم و سمتش گرفتم:
+ بیا. زودتر خودتو خشک کن که منم باید برم دوش بگیرم.
بعدظهر باید برم جایی.

– کجا؟
+ با آقاجون میرم بنگاه تا نشونش بدم محل کار جدیدشو.
– دیر نمیشه هاـ همین روز اولی اخع؟
+خودش خواست خب.
-باشه الان میام.

سمت اقاجون برگشتم و بهش گفتم که با پریا صحبت کردم.
لبخند تلخی روی لبش نشست و سرشو پایین انداخت.

+ چیزی شده؟
– نه پسرم. فقط شرمندم ازینکه باعث زحمت شدم.
+ این چه حرفیه میزنین. لبخند پریا به اندازه ی همه داراییم ارزش داره.

شما نباشین نمیخنده.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا