رمان خدمتکار جذاب من پارت ۱۳

جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید

به یاد خرید قبلیمون افتادم. لباسای مختلفی که همشون به تنِ یاسین خوشکل بودن.
+ جذاب لعنتی.
– هان؟ چیزی گفتی؟
به خودم اومدم وبا من من گفتم:
+ ها؟ چیزه…. نه. بریم دیگه….

گنگ و سردر گم شونه ای بالا انداخت و دوتایی سمت مغازه رفتیم.
– بنظرت چه رنگی بردارم؟
قیافه کنجکاوانه ای به خودم گرفتم و گفتم:
+ نمیدونم. ولی همون کت شلوار مشکی بیشتر بهت میاد.

بشکنی زد :
– با پیراهن سفید مگه نه؟
اینو باهات موافقم.
چندتا از کت شلوارایی که بنظرش خوشکل میومدو برداشت و سمت اتاق پرو رفت.

یکی یکی میپوشید و ازم میخواست نظر بدم.
آخر کاری همه شو گذاشت روی میز فروشنده و گفت:
– حب پرریا جان بنظرت کدومش.
دستمو رو یکیش گذاشتم و گفتم:

+ این….نه نه این یکی… نههههه این….ای بابا.
دوتایی با فروشنده زدن زیر خنده.
اخمی کردم و گفتم:
+ خب همشون بهت میان خندیدن نداره.

تک خنده ای کرد و جواب داد:
– حب باشه عزیزم کدومش بیشتر میاد؟
دستمو سمت یکی گرفتم و بهش اشاره کردم.

کت و شلوارو برداشت و بعد از حساب کردن پولش بیرون اومدیم.
حس عجیبی داشتم. انگار داشتم خواب میدیدم.

* داداش آرایشگاه اوکی شد.
با شنیدن صدای امیر سمتش برگشتیم.
نزدیک تر اومد و برگ کاغذی رو سمتمون گرفت:
* بیا داداش اینم آدرس ارایشگاه.
+ ممنون داداش جبران کنیم.

* این حرفارو نداره شما بیشتر ازینا به گردن ما حق داری یاسین جان.
– ممنون آقا امیر.
* خواهش زن داداش انشالله مراسم عروسیتون .

بعد از تشکر و این حرفا از امیر جدا شدیم و سمت ماشین رفتیم.
با صدای یاسین سرجام ایستادم:
+ چیز دیگه ای لازم نداریم که نه؟
– نه فکر نکنم.

یهو دوتایی سمت هم برگشتیم و باهم گفتیم:
* ای وای حلقهههه.
پوفی کشیدم و توی ماشین نشستم.
یاسین خندید و گفت باشه بابا هنوز وقت هست الان میریم میخریم.

سمتش چرخیدم و گفتم:
– نگران اون نیستم. نگران بابامم که چی میشه. میاد یا…
+ ای بابا بسه دیگه. گفت میام.
– اون گفت میاد اما اگه به زنش بگه معلوم نیست سر حرفش بمونه یا عوض شه.

بیخیال کمربندو کشیدم و بستمش.
یاسین راه افتاد. سکوت عجیبی تو ماشین بود:
+ پیاده شو.
– ها؟ کجا؟
+ مگه نگفتی بریم حلقه بخریم. اینم طلا فروشی.

سری تکون دادم و پیاده شدم.
عجب مغازه ای بود.
هر مدلی که فکر میکردی داشتن. تا حالا مغازه طلا فروشی به این عظمت ندیده بودم.
+ بفرما خانوم. اینم حلقه ها. انتخاب با شما.

نگاهی به ویترین پر از حلقه انداختم.
– خب من نمیدونم کدومش بهمون میاد یا وقد هزینه شونه. خودت انتخاب کن.
+ نه من دلم میخواد تو انتخاب کنی. نگران هزینه شم نباش.

سری تکون دادم و باشه. ای گفتم.
نگاهمو چرخوندم سمت حلقه ی طلایی که روش نگینای سفید رنگی داشت.
وای خدای من خیلی خوشکل بود..
– این….

صاحب طلا فروشی سمتمون اومد و حلقه رو دراورد.
* خدمت شما. بندازین رو انگشتتون ببینین چطوره.
هرکدوم حلقه خودمونو برداشتیم و دستمون کردیم.

خیلی خوشکل بودن. لبخند رضایت بخشی به یاسین زدم.
+ همینا خوبن. میشه برامون داخل جعبه بزاریدشون؟
* بله حتما لطفا با من بیاین.
یاسین سمت صندوق رفت تا پول و حساب کنه و منم دوباره به فکر بابام…

دیگه داشتم کلافه میشدم. بیخیالی زیر لب گفتم:
– یا میاد یا نه. به جهنم مهم نیست.
از روی حرص و لجبازی تا یاسین اومد دستشو گرفتم و سمت در کشیدمش.

+ اوهوه. چیشده دختر.
– هیچی .دیگه برام مهم نیست یاسین خونوادم بیان یا نه. مهم تویی که کنارمی

یاسین با لبخند اروم دستشو روی دستم گذاشت .
حس خوبی داشتم اما به درستی نمیدونستم که قراره چه چالش بزرگی رو تجربه کنم.

ازدواج و با یه نفر زندگی کردن و برای اون نفس کشیدن خیلی قشنگه اما به شرطی که درست و به موقع باشه.
دل تو دلم نبود.
+ یاسین.
– جانم.

+ ساعت چند میریم محضر؟
– ۴ چطور؟
+ به بابام خبر دادی؟
– خبر دادم دیگه چند بار خبر بدم.
+ پس خوبه. چقد استرس دارم.

– نداشته باش اونقدرام که فکر میکنی شوهر بدی نمیشم برات.
لب و لوچه اویزون کردم و گفتم:
+ منظورم این نبود!
– هرچی که بود دوس داشتم اینو بهت بگم.

+ یاسین خیلی برام عجیبه.
– چی؟
+ اینکه انقد زود یه نفر عاشقم بشه. اونم کسی شبیه تو با این کب کبه دب دبه و دخترای فراوونی که دورشن.

– دیگه ما اینیم.
+ چی توم دیدی؟
– دقیقا هیچی.
+ عاشق هیچی شدی؟.
– اره. حداقل میدونم منو بخاطر خودم میخوای نه مثل این دخترای دورم بخاطر مال و اموالم.

خوشکلم کع هستی دیگه چی بهتر ازین؟
از خجالت سرمو پایین انداختم.
میدونستم الان لپام گل انداختن و مظلوم شدم….

به خونه که رسیدیم زینب خانوم سریع دوید سمتمون.
* سلام آقا. سلام خانوم جان خوبین؟
– سلام زینب خانوم. گفتم بهم نگو خانوم . اسممو بگو راحت ترم.

چشمی زیر لب گفت و باهم سمت ساختمان عمارت راه افتادیم.
+ همه چی آماده س زینب خانوم؟
* بله آقا همه چیزو آماده کردم. محضر و اینا هم که قرار بود خودتون خبر کنین.

+ درسته. ممنون.
از الان بگم برای فرداشب تدارک یه مهمونی داخل همین عمارتو بگیر.
اگه کمک دست خواستی بیار مشکلی نداره فقط هیچی کمو کسر نباشه.

* چشم آقا. فقط زحمت صندلی و این داستانا …
+ به محسن زنگ بزن.
– محسن کیه؟
+یکی از بچه ها که تدارکات جشن و مراسمامونو انجام میده.

– اها.
+ حالا کم کم آشنا میشی باهاشون.
وارد عمارت که شدیم از خستگی روی مبل نشستم و اخیشی از ته دل گفتم.
زینب خانوم رفت و با دوتا لیوام شربت برگشت.

یکیشو من برداشتم و یکیشم یاسین.
یه نفس تا تهشو سر کشیدم.
+ خیلی تشنه ایا…
– آره خیلیـ
+ بیا خب اینم بخور.

با چشمای گرد شده برگشتم و گفتم :
– چییییی؟
با دیدن لیوان که سمتم گرفتتش خندیدم و گفتم:
– وای نه مرسی….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا